Företagare

Viktiga frågor för småföretagare

Till de absolut viktigaste frågorna för småföretagare hör de om sjuklöneansvaret och kostnaderna att anställa. Sjuklönereglerna är ett hinder för expansion eftersom de innebär att småföretagaren tar fullt ekonomiskt ansvar för sina anställda under de två första sjukveckorna. Det upplevs tillsammans med storleken på arbetsgivaravgifterna som en risk och hinder för risk och därmed tillväxt.

 

Dagens regelverk
Något som ständigt återkommer i debatten är att det regelverk som styr företagen är skapat för stora och medelstora verksamheter, utan förståelse för småföretagarnas villkor.

Endast 20 000, omkring 1,8 procent av landets cirka 1 140 000 företag har fler än 20 anställda.

 

Lättaste vägen …
Uppenbarligen tycks regelverket fungera för de större företagen, varför riva i något som fungerar för dem. Det nuvarande regelverket tycks snarast förhindra att nya företag startas och utvecklas, vilket medför en mindre positiv utveckling på arbetsmarknaden.

Det är ju trots allt framförallt bland de 97, 2 procenten av det totala antalet företag i Sverige som de nya jobben skapas. Därför är det viktigt att gynna småföretagen – de som som håller Sverige igång.

Istället för att konstant söka justera i det nuvarande regelverket genom lappverk för småföretagarnas räkning, vore det betydligt bättre att skapa ett regelverk som utgår från småföretagarnas villkor och anpassas till deras behov. Det är alltid lättare och mer effektivt att skapa något nytt än att göra ändringar vilka ofta dessvärre innebär konsekvenser som det är svårt att förutsäga effekten av …Vikitgafrågorsmåföretagare

 

Skattreglerna
Något som komplicerar företagandet är de så kallade 3:12-reglerna som reglerar beskattningen av ägare av fåmansföretag. Syftet med dessa regler är att förhindra att ägarnas inkomst av arbetsinsatser (inkomst av tjänst), beskattas lindrigare då de tas ut som kapitalinkomst.

Småföretagare upplever reglerna som svåra och de är tekniskt komplicerade. De anses också tillhörade mest komplexa beskattningsreglerna för fysiska personer. Lagstiftaren tycks inte ha förståelse för småföretagarens villkor och att man som fåmansföretagare behöver både risk- och investeringskapital. Särskilt som småföretagare är styvmoderligt behandlade på den punkten.

Då de ofta har svårt att erhålla banklån och andra former av finansiering från externa aktörer.

 

En komplex tillvaro
Att vara småföretagare innebär ofta långa arbetsdagar till sämre villkor. Man har mycket att tänka på och då kan det vara skönt att låta någon annan hantera faktureringen. Fakturino fakturabelåning kan bistå med att förmedla en aktör bland bank och finansbolag, någon som passar dig bäst. Här kan man få hjälp att öka likviditeten genom att frigöra kapital som är bundet i fakturerade kundfordringar. Ett alldeles utmärkt sätt att få loss rörelsekapital.

Taggar:
techcompass