Inlägg taggade med "Utveckling"

Hur kan småföretagare marknadsföra sig?

Hur kan småföretagare marknadsföra sig?

Som småföretagare har man samma behov av att marknadsföra sig för att hitta kunder (och för att kunderna ska hitta företaget) som ett medelstort eller stort företag. Skillnaden är ofta att man inte har lika stora resurser att lägga på marknadsföringen, och därför måste använda sig av andra metoder än […]

Läs mer

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv är en intresseorganisation som företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Samtliga dessa företag är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Det är förbunden som utgör Svenskt Näringslivs medlemmar, inte de enskilda företagen.   Verksamheten Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning för att skapa ett […]

Läs mer

Företagarna

Företagarna

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Man företräder omkring 75 000 företagare. Företagarna är fördelade på 18 regionkontor och runt 260 lokalföreningar över hela landet. Företagarna ägs och styrs av medlemmarna. Man är också en en partipolitiskt obunden organisation.   Verksamheten Företagarna bedriver opinionsarbete för att förbättra det svenska […]

Läs mer
techcompass