Inlägg taggade med "Jobb"

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv är en intresseorganisation som företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Samtliga dessa företag är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Det är förbunden som utgör Svenskt Näringslivs medlemmar, inte de enskilda företagen.   Verksamheten Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning för att skapa ett […]

Läs mer
techcompass