Inlägg taggade med "internet"

Hur kan småföretagare marknadsföra sig?

Hur kan småföretagare marknadsföra sig?

Som småföretagare har man samma behov av att marknadsföra sig för att hitta kunder (och för att kunderna ska hitta företaget) som ett medelstort eller stort företag. Skillnaden är ofta att man inte har lika stora resurser att lägga på marknadsföringen, och därför måste använda sig av andra metoder än […]

Läs mer

Svenska företagare använder internet allt mer

Svenska företagare använder internet allt mer

Statistiska centralbyrån samlar regelbundet in information om svenska företagares användning av internet och IT-teknik. Mätningarna från år 2013 visar att andelen svenska företag som utnyttjar de möjligheter som datorer och internet ger blir allt större. Mätningarna började år 2000, och sedan dess kan man se en tydlig utveckling. Både bland […]

Läs mer
techcompass