Näringsliv

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv är en intresseorganisation som företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Samtliga dessa företag är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund.

Det är förbunden som utgör Svenskt Näringslivs medlemmar, inte de enskilda företagen.

 

Verksamheten
Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning för att skapa ett bättre företagsklimat, något som leder dels till fler företag, företag som växer och i slutänden till fler jobb. Man arbetar också fram konkreta förslag som gynnar landets företagsamhet. Då verksamhet täcker ett brett fält har man olika intressenter i form av medlemsföretag, samhället i stort, vänder man sig till olika målgrupper.

Man arbetar från Svenskt Näringslivs sida även för en väl fungerande arbetsmarknad, genom verka för att kollektivavtalen, som reglerar villkoren på arbetsmarknaden, har ett innehåll som ger stöd för företagens behov och framtida utveckling.Svenskt_Näringsliv_2012

 

Ordförande i Svenskt Näringsliv
Jens Spendrup är ordförande i Svenskt Näringsliv. Han hamnade i blåsväder i februari 2014 då han dels nekade till att han skulle vara feminist och del ansåg att det inte finns fler kvinnor i styrelser för att det skulle saknas kompetenta kvinnor. Dock sa han sig vara humanist.

 

Står frågande
Inom Svenskt näringsliv ställer man sig frågande till den mediastorm som uppkom efter ordförandens uttalanden. Man säger sig inte känna igen den bild av Jens Spendrup som florerat. Enligt vad som framkommit tycker man inom styrelsen för Svenskt Näringsliv synd om sin styrelseordförande. Man ger honom sitt fulla förtroende och stöd.

 

Kvinnliga VD:ar
Jens Spendrup tycks säga en sak och göra något annat. Han har trots allt lett rekryteringen av tre kvinnor till VD-poster. Det handlar om en ny vd i Svenskt Näringsliv, tillika till Företagarna och till Stockholms Handelskammare.

Vad gäller den nya vd:n för Svenskt Näringsliv, Carola Lemne, så ersätter hon Urban Bäckström på posten. Tidigare har hon varit vd för Praktikertjänst och hon är utbildad läkare. Lemne har också innehavt vd-posten för Danderyds sjukhus. Till meriterna hör att hon är också ordförande för Uppsala universitet och sedan länge sitter i Svenskt Näringslivs styrelse. Dessutom innehar hon styrelseuppdrag i Investors och Getinges styrelser.

Här har man uppenbarligen funnit en ytterst kompetent kvinna.

Taggar:
techcompass