Företagare

Svenska företagare använder internet allt mer

Statistiska centralbyrån samlar regelbundet in information om svenska företagares användning av internet och IT-teknik. Mätningarna från år 2013 visar att andelen svenska företag som utnyttjar de möjligheter som datorer och internet ger blir allt större. Mätningarna började år 2000, och sedan dess kan man se en tydlig utveckling. Både bland små företag och bland företag med minst 10 anställda har andelen företag som har tillgång till datorer med internetuppkoppling varit mer eller mindre konstant. Däremot har man kunnat se att andelen anställda i dessa företag som använder internet minst en gång i veckan har ökat markant de senaste 10 åren, från 52 procent till 72 procent år 2013. Inom den finansiella sektorn och informationssektorn är den andelen ännu högre: 99 procent respektive 97 procent.

Dessutom har andelen anställda som använder sig av företagets IT-system utanför arbetsplatsen ökat. Högst är andelen inom IT-sektorn, vilket kanske är föga förvånande: 85 procent av företagen inom sektorn har anställda som använder IT-systemet utanför arbetsplatsen. Sammanlagt i Sverige är andelen mer än hälften, 55 procent.mobile-phone-426559_1280

Det man också kan se i mätningen är att nästan alla svenska företag med minst 10 anställda, 9 av 10, har en webbplats idag.  Dessutom har vart femte företag tagit emot en beställning från sin webbplats.

En annan utveckling som är tydlig är att företagens användande av sociala medier har ökat. Denna utveckling är starkast bland de stora företagen, de med fler än 250 anställda. Där är andelen som använder sig av sociala medier idag 69 procent. Andelen är dock inte liten bland små företag (med färre än 10 anställda): knappt en tredjedel av företagen i den storleken använder sociala medier. Företagen anger att den främsta anledningen till att de använder sociala medier är för att utveckla sitt varumärke och marknadsföra produkter. Många uppger dock även att de använder sociala medier för att ta emot åsikter från kunder, något som är särskilt vanligt i hotell- och restaurangbranschen. Där uppger hälften av alla företag att de använder sociala medier för just detta. Förklaringen är sidor där kunderna kan lämna recensioner på till exempel restauranger.

Om du själv har ett företag och behöver hjälp med internettjänster eller IT-tjänster kan du kontakta Internetvikings.com.

Taggar:
techcompass