Företagare

Sociala avgifter

Som entreprenör och nystartad småföretagare är en av de absolut viktigaste åtgärderna i verksamheten att hålla nere kostnaderna. Det är som bekant inte de stora inkomsterna man blir rik på utan de små utgifterna. Syftet med all näringsverksamhet är trots allt att man ska gå med vinst. Till de större fasta kostnaderna hör gruppen tillsvidare anställda. Varje månad ska lönen utbetalas inklusive källskatt och sociala avgifter, även kallade arbetsgivaravgifter. För det är den enskilde företagaren som betalar in dessa skatter och avgifter, inte enbart för sig själva utan även för de anställda.

 

Nystartad företagare
Speciellt som nystartad företagare bör man dels undvika att dra på sig för stora fasta kostnader innan man har fått igång verksamheten i företaget och sett att intäkterna är relativt stabila. Man bör dessutom kunna konstatera att verksamheten gör det möjligt att plocka ut vinst och att man kan försörja sig på densamma och att den stadigt ger ett så pass stort överskott att det är möjligt att exempelvis anställa egen personal. Nu är det inte endast nystartsföretag som bör sträva efter att hålla de fasta kostnaderna så låga som möjligt. Det gäller alla typer av verksamheter, för att öka lönsamheten i desamma.Sociala avgifter 2

 

Enskild näringsidkare
För den enskilda näringsidkaren, den företagsform som även brukar kallas enskild firma, ser reglerna annorlunda ut. Här betalar företagaren skatt och sociala avgifter utifrån vinsten beräknat på hela verksamhetsåret. Här kan du ladda ned Skatteverkets broschyr om Skatteregler för enskilda näringsidkare.

 

De första stegen
För den som är osäker och som gärna vill pröva på hur det är att arbeta som egenföretagare går det bra att ta små steg i den riktningen.  Genom den möjlighet som finns att fakturera utan företag är det möjligt att försiktigt pröva om ens affärsidé fungerar. Det är också ett sätt att hyra in underentreprenörer så att man inte behöver anställa fast personal.

techcompass