Näringsliv

Finansiera ditt företag

Att utveckla en affärsidé och sedan omsätta den i produkter eller tjänster som är redo att säljas kostar nästan alltid pengar. Kanske behöver man lokaler för verksamheten och utrustning för att kunna tillverka eller utveckla vad det nu är man erbjuder genom sitt företag. För många stannar drömmen om ett eget företag vid just en dröm. Eftersom de saknar pengar till de investeringar som krävs för att man ska kunna komma igång. I den här texten kommer du att få några tips kring hur du kan gå tillväga för att finansiera ett företag.

Banklån och affärsänglar

Med dagens låga ränteläge är det attraktivt för många att ta ett företagslån från en bank eller en annan aktör på finansmarknaden. Man ska tänka på att många konkurrerar om kunderna med olika räntesatser och villkor. Det är viktigt att jämföra de erbjudanden man kan få. För att kunna få ett större lån är det i regel nödvändigt att ha en säkerhet eller borgenärer. du kan även finansiera med hjälp av svenska affärsänglar. En affärsängel brukar definieras som en privatperson som inte bara erbjuder pengar utan också kunskap. Vad affärsängeln får i utbyte kan variera och beror på vad man skriver för avtal.

Kostnadsminimering och riskkapital

Många väljer att försöka hålla sina kostnader på en så låg nivå som möjligt trots att det även begränsar produktionen och tillväxtmöjligheterna. Det kan vara nödvändigt eftersom man annars riskerar att gå i konkurs om det dyker upp en stor oförutsedd utgift och man satsat allt på verksamheten. Har man en stark affärsidé som andra tror på är det vanligt att låta riskkapitalister gå in med investeringar i verksamheten. På så sätt kan man få in stora belopp till sin verksamhet långt innan det finns kunder. Med riskkapitalister med i bilden förlorar man dock i regel en del av kontrollen över sitt företag och framtida vinster eftersom det oftast är aktier man ger, i utbyte mot pengar.

techcompass