Okategoriserade

Digital strategi för företag

Digitaliseringen har pågått några decennier nu och den ser bara ut att fortsätta. Den innebär en övergång från manuella pappersmetoder till automatiska digitala tjänster både inom offentlig och privat sektor. Digitaliseringen påverkar oss mer än vi kanske tror och den förändrar våra livsvillkor och arbetsmarknaden på ett omvälvande sätt. Idag är det självklart att datorn är det främsta redskapet på kontoret och mobiltelefonen har blivit vår mest använda vardagspryl. För de företag som vill vara relevanta i samtiden gäller det att hänga med i den digitala utvecklingen. Alla företag bör ha en digital strategi, oavsett vilken bransch man verkar i.

Svenska småföretag behöver följa med i utvecklingen

Det finns många som anser att svenska småföretag borde digitaliseras mer. Oavsett vilken bransch man verkar i så finns det anledning att ta fram en digital strategi. Även traditionella branscher som till exempel byggbranschen kan nämligen dra stor nytta av digitaliseringen. Ett exempel är Lundqvist Trävaru AB i Piteå som har tagit fram ett digitalt onlineverktyg där kunderna kan bygga sina garage i en 3D-miljö och sedan göra en beställning direkt på nätet. En digital strategi bör innehålla en analys av hur företaget ska förhålla sig till den digitala utvecklingen. Man bör kartlägga vilka risker och möjligheter som finns och hur företaget bör agera utifrån denna analys.

Mer om den digitala strategin

Den digitala strategin ska vara ett centralt dokument i företaget. Det får inte bli en pappersprodukt som inte används. Det är viktigt att strategin implementeras och förankras i hela företaget. Hela personalstyrkan bör känna till den digitala strategin och agera utifrån den. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den digitala strategin innebär ett ledningsbeslut. Ledningen måste vara drivande och engagerad i frågan annars kommer strategin inte göra någon skillnad. Den som behöver hjälp med sin digitala strategi kan ta hjälp av ett konsultföretag. Det finns gott om konsulter som specialiserat sig på att hjälpa företag att ta fram digitala strategier.

techcompass