Kategori Näringsliv

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag

Att utveckla en affärsidé och sedan omsätta den i produkter eller tjänster som är redo att säljas kostar nästan alltid pengar. Kanske behöver man lokaler för verksamheten och utrustning för att kunna tillverka eller utveckla vad det nu är man erbjuder genom sitt företag. För många stannar drömmen om ett […]

Läs mer

Företagsförening – en värdefull tillgång

Cropped shot of coworkers using sticky notes on a glass wall during a meeting

  Att det egna företaget är medlem i en företagsförening kan vara mycket värdefullt. Genom sitt medlemskap får man, via föreningen, möjlighet att påverka det egna företagets situation på marknaden, samtidigt som man på bästa sätt håller sig uppdaterad om vad som sker inom den egna branschen. Tack vare dessa […]

Läs mer

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv är en intresseorganisation som företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Samtliga dessa företag är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Det är förbunden som utgör Svenskt Näringslivs medlemmar, inte de enskilda företagen.   Verksamheten Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning för att skapa ett […]

Läs mer
techcompass