Finansiera ditt företag
Näringsliv

Finansiera ditt företag

Att utveckla en affärsidé och sedan omsätta den i produkter eller tjänster som är redo att säljas kostar nästan alltid pengar. Kanske behöver man lokaler för verksamheten och utrustning för att kunna tillverka eller utveckla vad det nu är man erbjuder genom sitt företag. För många stannar drömmen om ett […]

Multiple exposure shot of colleagues in a presentation superimposed over an urban background
Okategoriserade

Digital strategi för företag

Digitaliseringen har pågått några decennier nu och den ser bara ut att fortsätta. Den innebär en övergång från manuella pappersmetoder till automatiska digitala tjänster både inom offentlig och privat sektor. Digitaliseringen påverkar oss mer än vi kanske tror och den förändrar våra livsvillkor och arbetsmarknaden på ett omvälvande sätt. Idag […]

Cropped shot of coworkers using sticky notes on a glass wall during a meeting
Företagare,Näringsliv

Företagsförening – en värdefull tillgång

  Att det egna företaget är medlem i en företagsförening kan vara mycket värdefullt. Genom sitt medlemskap får man, via föreningen, möjlighet att påverka det egna företagets situation på marknaden, samtidigt som man på bästa sätt håller sig uppdaterad om vad som sker inom den egna branschen. Tack vare dessa […]

Hur kan småföretagare marknadsföra sig?
Företagare

Hur kan småföretagare marknadsföra sig?

Som småföretagare har man samma behov av att marknadsföra sig för att hitta kunder (och för att kunderna ska hitta företaget) som ett medelstort eller stort företag. Skillnaden är ofta att man inte har lika stora resurser att lägga på marknadsföringen, och därför måste använda sig av andra metoder än […]

Svenska företagare använder internet allt mer
Företagare

Svenska företagare använder internet allt mer

Statistiska centralbyrån samlar regelbundet in information om svenska företagares användning av internet och IT-teknik. Mätningarna från år 2013 visar att andelen svenska företag som utnyttjar de möjligheter som datorer och internet ger blir allt större. Mätningarna började år 2000, och sedan dess kan man se en tydlig utveckling. Både bland […]

Sociala avgifter

Sociala avgifter

Som entreprenör och nystartad småföretagare är en av de absolut viktigaste åtgärderna i verksamheten att hålla nere kostnaderna. Det är som bekant inte de stora inkomsterna man blir rik på utan de små utgifterna. Syftet med all näringsverksamhet är trots allt att man ska gå med vinst. Till de större […]

Läs mer

MittFöretag.com

MittFöretag.com

Alla som har startat eller funderar på att starta ett företag vet att man har många frågor och funderingar både inför starten och under driften av företaget. Självklart vill man också lyckas med sitt företag när man väl startat det. Mitt Företag-konceptet går ut på att hjälpa företagare med alla […]

Läs mer

Viktiga frågor för småföretagare

Viktiga frågor för småföretagare

Till de absolut viktigaste frågorna för småföretagare hör de om sjuklöneansvaret och kostnaderna att anställa. Sjuklönereglerna är ett hinder för expansion eftersom de innebär att småföretagaren tar fullt ekonomiskt ansvar för sina anställda under de två första sjukveckorna. Det upplevs tillsammans med storleken på arbetsgivaravgifterna som en risk och hinder […]

Läs mer

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv är en intresseorganisation som företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Samtliga dessa företag är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Det är förbunden som utgör Svenskt Näringslivs medlemmar, inte de enskilda företagen.   Verksamheten Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning för att skapa ett […]

Läs mer

Företagarna

Företagarna

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Man företräder omkring 75 000 företagare. Företagarna är fördelade på 18 regionkontor och runt 260 lokalföreningar över hela landet. Företagarna ägs och styrs av medlemmarna. Man är också en en partipolitiskt obunden organisation.   Verksamheten Företagarna bedriver opinionsarbete för att förbättra det svenska […]

Läs mer
techcompass